Hopp til hovedinnhold

- Mulighet for rapportering og integrering er veldig viktig for oss.

For VIS spiller Unit4 Time Management en avgjørende rolle i rapporter hvor produksjonsmålene blir satt.

Utfordringen

VIS hadde et behov for bedre å utnytte data de hadde tilgjengelig, for å kunne ha bedre kontroll over tid og pengebruk i prosjekter. 

Logo VIS
  • Etablert i 2004
  • Jobber tett med oppstarts- og vekstbedrifter
  • Tok i bruk Unit4 Time Management 1. januar 2018
  • Har 40+ brukere
  • I tillegg til å være en TTO (Technical Transfer Office), jobber de også med inkubatorer

Resultater

Tidsbesparelser

Før kunne de ansatte bruke en halvtime hver dag for å registrere timer, nå tar det kanskje fem minutter. 

Klokke

Gir innsikt

Rådata, som for eksempel prosjektnavn, timesats og antall timer ført blir brukt til å lage kalkulasjoner for å gi innsikt i hvordan prosjektene forløper. 

Skjerm med et forstørrelsesglass og diagram

Kontroll

De har oversikt over de ulike fasene i prosjektet slik at de til enhver tid vet hvor mange penger de har til rådighet og hvor mange timer de bruker i hvert prosjekt. 

Kontroll

Funksjonalitetsmessig er Unit4 Time Management supert og stabilt. Det har trumfet alle løsninger som har kommet i ettertid. Det bare virker, hver eneste dag. Akkurat det er ekstremt viktig i vår virksomhet, fordi vi kjører timeproduksjon og måling hver dag.

Jo E. Lerheim

Leder for teknologi og IT hos VIS

Hvordan hjalp Unit4 T&E?

  • Tett dialog med kunde, som sørger for at de hele tiden kan være helt oppdatert. 

  • Sørger for at de kan hente ut rådata, som brukes til å lage kaklulasjner og andre integrasjoner for å gi innsikt i hvordan prosjektene forløper. 

  • Satt opp Unit4 People Planning for å få en bedre oversikt over hvilke ressurser de har tilgjengelig til en hver tid.