Hopp til hovedinnhold

Si ja til en lettere arbeidsdag

Våre fremtidsrettede løsninger hjelper ansatte med å fjerne frustrasjonene og tidstyvene man ofte forbinder med timeregistrering og behandling av utleggs- og reiseregninger.

Blid dame med briller som jubler

Vår visjon er å gjøre arbeidsdagen enklere for de som skal registrere og kontrollere timer og utleggs- og reiseregninger. For de som skal sjekke status på prosjekter, og for de som skal følge opp arbeids- og fraværstid i forhold til gjeldende lover og regler.

Levér korrekte reiseregninger hver gang!

Unit4 Travel & Expenses

La systemet gjøre jobben for deg! Fjern frustrasjonene med riktig registrering av utlegg og reiseregninger på 1-2-3. 

Én kilde for all timeregistrering!

Unit4 Time Management

Få dekket alle bedriftens behov for registrering av arbeids- og fraværstid.

Enkel og effektiv ressursplanlegging!

Unit4 People Planning

Få oversikt over ledig kapasitet og bemanning i alle deler av virksomheten. Både i prosjekter og avdelinger, for den enkelte ansatte og for hele virksomheten. 

Vi har tillit hos virksomheter som har mennesket i fokus

Siste nytt fra Unit4 T&E

Besøk vår nyhetsside for å få med deg de siste oppdateringen og overskriftene fra Unit4 T&E. 

Les mer