Hopp til hovedinnhold

Vi bytter kundeportal til Community4U

Vi konverterer til konsernets kundeportal som inneholder både kundeportal og supportsystem. Det nye systemet er integrert med Community4U.

 

Si ja til en lettere arbeidsdag

Våre fremtidsrettede løsninger hjelper ansatte med å fjerne frustrasjonene og tidstyvene man ofte forbinder med timeregistrering og behandling av utleggs- og reiseregninger.

Blid dame med briller som jubler

Vår visjon er å gjøre arbeidsdagen enklere for de som skal registrere og kontrollere timer og utleggs- og reiseregninger. For de som skal sjekke status på prosjekter, og for de som skal følge opp arbeids- og fraværstid i forhold til gjeldende lover og regler.

Bilde av en smilende kvinne i blå blazer

Levér korrekte reiseregninger hver gang!

Unit4 Travel & Expenses

La systemet gjøre jobben for deg! Fjern frustrasjonene med riktig registrering av utlegg og reiseregninger på 1-2-3. 

Bilde av en glad mann som holder en telefon i hånden

Én kilde for all timeregistrering!

Unit4 Time Management

Få dekket alle bedriftens behov for registrering av arbeids- og fraværstid.

Bilde av smilende kvinne med briller og Ipad i hendene

Enkel og effektiv ressursplanlegging!

Unit4 People Planning

Få oversikt over ledig kapasitet og bemanning i alle deler av virksomheten. Både i prosjekter og avdelinger, for den enkelte ansatte og for hele virksomheten. 

Vi har tillit hos virksomheter som har mennesket i fokus