Hoppa till huvudinnehåll

– Möjligheten till rapportering och integrering är mycket viktig för oss.

För VIS spelar Unit4 Time Management en viktig roll i rapporter där produktionsmål fastställs.

Utmaningen

VIS hade ett behov av att bättre utnyttja de data de hade tillgång till för att få bättre kontroll över tid och pengaanvändning i projekt.

Logo VIS
  • Grundades 2004
  • Nära samarbete med nystartade och växande företag
  • Tog Unit4 Time Management i bruk den 1 januari 2018
  • Har över 40 användare
  • Förutom att vara ett kontor för tekniköverföring (TTO) arbetar de även med inkubatorer

Resultat

Tidsbesparing

Förr så kunde medarbetarna ägna en halvtimme dagligen åt att registrera arbetstimmar, nu tar det kanske fem minuter.

Klokke

Ger insikt

Rådata, t.ex. projektnamn, timkostnad och antal registrerade timmar används för att skapa beräkningar för att få insikt i hur projekten fortskrider.

Skjerm med et forstørrelsesglass og diagram

Kontroll

De har en överblick över projektets olika faser så att de hela tiden vet hur mycket pengar de har till sitt förfogande och hur många timmar de lägger ner på varje projekt.

Kontroll

Funktionellt är Unit4 Time Management väldigt bra och stabilt. Den har överträffat alla lösningar som kommit senare. Det bara fungerar, varenda dag. Just det är oerhört viktigt i vår verksamhet, eftersom vi arbetar med timproduktion och mätning varje dag.

Jo E. Lerheim

Chef för teknik och IT på VIS

Hur hjälpte Unit4 T&E till?

  • Nära dialog med kunden som ser till att de ständigt är helt uppdaterade.

  • Säkerställer att de kan extrahera rådata, som används för att skapa beräkningar och andra integreringar för att ge en bild av hur projekten fortskrider.

  • Konfigurerade Unit4 People Planning för att få en bättre överblick över vilka resurser som är tillgängliga vid en viss tidpunkt.