Hopp til hovedinnhold
Kvinne med pc på fanget og en tommel opp

Kompetanseheving lønner seg

from  mars 4, 2021 | 4 min read

For at man skal få det beste ut av sine ansatte, er det etter vår mening viktig å sørge for at de til enhver tid innehar den viktige kompetansen for å kunne bruke verktøyene i en bedrift til det fulle. Vi gir deg her ti gode, langsiktige grunner til å bygge de ansattes brukerkompetanse.

1. Vise de ansatte at de er viktige

Å investere i kompetansetiltak, gir signaler om at ansatte er sentrale støttespillere for verdiskapning og måloppnåelse.  Faglig utvikling er også et gode i seg selv, og kan skape grunnlag for lojalitet og ekstra innsats i pressede perioder.

2. Utnytte potensialet i programvaren

Erfaringsmessig vet vi at mange ikke utnytter alle funksjonene som kan gjøre hverdagen enklere.
Vår produktportefølje Unit4 Time & Expenses er et avansert verktøy med mange funksjoner og snarveier. Motiver til faglig engasjement og støtt oppunder ansatte som viser initiativ til å lære mer. Vi har for eksempel egne kurs for superbrukere, samt arrangementer og utsendelser der vi deler tips og triks.

3. Effektivitet og mestringsfølelse går hånd i hånd

For mange er motivasjonen for å lære høy når et problem oppstår. Rask tilgang til hjelp i slike situasjoner bidrar til at læring foregår når motivasjonen er på sitt høyeste. Enkel tilgang til rutinebeskrivelser og andre læringsressurser setter deg i bedre stand til å løse problemer selv.  
Jo mer du lærer, jo mer klarer du å resonnere deg frem til på egen hånd.

4. Tillit til tallene

Når ansatte kan bruke verktøyet godt, kan du stole på resultatene.
Én feil inn er mange feil ut. Ofte er årsaken til at du ikke kan stole på resultatene at du ikke helt forstår hvordan du skal spørre. Ulike bokstavkoder kan for eksempel gi helt ulike svar. Det er derfor viktig at man har en helhetsforståelse for hvordan systemet fungerer. 

5. Helhetsperspektiv gir motivasjon

Om du forstår hvordan dine oppgaver påvirker sluttresultatet og ser viktigheten av din egen rolle, er det lettere å holde motivasjonen oppe når du er sliten. Å se det store bildet gjør det også lettere å prioritere de viktigste oppgavene når du er under tidspress.

6. Utnytt arbeidskapasiteten

Unngå at ansatte avbryter hverandre unødvendig eller bruker tid på å finne tilbake til dokumenter og funksjoner de ikke bruker så ofte. Dersom de selv har lært hvordan de bruker verktøyet vil de spare hverandre for unødvendig tidsbruk. 

7. Kvalitet på kompetanseoverføringen

Gode beskrivelser og oppfølging av arbeidsrutiner sikrer raskere og mer treffsikker kompetanseoverføring til nyansatte og vikarer.

8. Felles forståelse

Unngå "hviskeleken", der ansatte lærer opp hverandre i både gode og dårlige vaner. 
Over tid mister man gjerne beste praksis av syne, og ledere mister oversikt over avdelingens samlede kompetanse. Om alle ansatte gjennomfører de samme stegene i kompetanseutviklingen, bidrar det til en kollektiv forståelse for metoder og beste praksis. Det gjør også den uformelle erfaringsutvekslingen smidigere og hjelper de ansatte å jobbe i samme retning.

9. Unngå brannslukking

Det tar mye tid og skaper usikkerhet og rot i systemet når det stadig dukker opp problemer som må løses på stående fot. Om alle følger best praksis og vet hva de skal gjøre, blir hverdagen enklere for alle.

10. Men viktigst av alt er kundetilfredsheten! 

Profesjonell kundehåndtering starter ikke på kundeserviceavdelingen! Med færre feil i systemet vil kundene få riktige leveranser og dine ansatte yter bedre og raskere service. Vinn - vinn!

Henny Lindland

Kursansvarlig

Henny er en erfaren konsulent med en bred bakgrunn fra ulike bransjer, samt flere års erfaring som controller. Hun har jobbet med ulike ERP-løsninger, integrasjoner, rapportering, opplæring og som prosjektleder.  

De siste årene har hovedfokus vært kurs, E-læring og dokumentasjon knyttet til opplæring.  

Henny er opptatt av å ha en funksjonell og praktisk tilnærming, og til å se problemstillinger fra brukerens perspektiv. Med sin bakgrunn som controller og fokus på opplæring får Henny svært gode tilbakemeldinger på sine kundeoppdrag.  

Hun har jobbet med T&E-produktene siden 2005.