Hopp til hovedinnhold
Kvinne med rød superkvinnekappe står med armene hevet.

Super hver dag

from  februar 15, 2021 | 4 min read

Henny Lindland er kursansvarlig i Unit4 T&E og sørger for at superbrukeren får den opplæringen de trenger for å kunne bistå sine kolleger best mulig i Unit4 T&E sine produkter. Hun har gjort seg noen tanker om hva det vil si å være en superbruker og hvor viktige de er.

For mange er en av de beste tingene med å være superbruker å kunne hjelpe andre.  Man blir en kompetansebank for store og små spørsmål internt i bedriften, om systemet og prosedyrene som skal være på plass.  

Den viktige rollen

Som superbruker får du mange spørsmål fra andre ansatte, og det er en forventning om at man skal kunne alt (og mere til) om systemet. 

Superbruker er førstelinjesupport i egen organisasjon. Superbrukeren skal inneha en kombinasjon av kunnskap om systemet og hvordan det brukes internt i bedriften. Denne personen kjenner systemet til fingerspissene, og har høy kompetanse om hvordan systemene skal forenkle de ansattes hverdag. Det er også superbrukeren som kontakter T&E support dersom det er problemstillinger han eller hun trenger hjelp til å løse. 

For leverandøren av systemet, som oss i Unit4 T&E, er det viktig å ha en superbruker å henvende seg til.  Vi har ikke detaljkunnskap om kundens data og arbeidsprosesser.  Det er svært viktig at noen ute hos kunden har kompetanse, både om selve applikasjonen, og hvordan den brukes. På den måten kan vi sammen tilrettelegge for best mulig utnyttelse av systemet og gi riktig hjelp når det er behov for det. 

Superbrukeren er en viktig ressursperson i egen organisasjon – men også for oss i Unit4 T&E. 

Også en superbruker trenger hjelp

Selv om man er super hver dag, dukker det opp utfordringer hvor til og med en superbruker har behov bistand.

Det kan være en del tilfeller hvor offentlige lover og regler regulerer en del av systembruken. 

Videre kan det være endringer i egen organisasjon, nye problemstillinger som man ikke er helt sikker på hvordan man skal løse. 

Vi lever i en hverdag der ting hele tiden endrer seg, både internt i egen organisasjon og i omgivelsene rundt oss, ikke minst ny teknologi som muliggjør som forbedringer i ulike systemer. Applikasjonene utvikler seg fort, og det kommer stadig ny og forbedret funksjonalitet.

For en superbruker kan det av og til være en utfordring å orientere seg i forhold til dette, og om det er relevant for egen bedrift.  

Imponert over superbrukeren

Gjennom min jobb i Unit4 T&E har jeg truffet mange superbrukere.  Jeg slutter ikke å imponeres over deres faglige kunnskap og engasjement for jobben sin.   Dette er ressurspersoner som ofte er svært viktige for bedriften de jobber i.  

Tenk deg at du har vært ute og handlet noe til bedriften og skal levere en utleggsregning.  Her kan man støte på flere utfordringer.  Hvilken type skjema skal jeg bruke?   Hvilket prosjekt skal den registreres på?  Hvilken kode er det korrekt å bruke? 

Eller det er noen timer du leverte forrige uke som du ser hadde feil prosjekt.  Hvordan kan du få rettet opp i det? 

Når man står fast, så er det én person man kontakter – og det er superbrukeren. 

Henny Lindland

Kursansvarlig

Henny er en erfaren konsulent med en bred bakgrunn fra ulike bransjer, samt flere års erfaring som controller. Hun har jobbet med ulike ERP-løsninger, integrasjoner, rapportering, opplæring og som prosjektleder.  

De siste årene har hovedfokus vært kurs, E-læring og dokumentasjon knyttet til opplæring.  

Henny er opptatt av å ha en funksjonell og praktisk tilnærming, og til å se problemstillinger fra brukerens perspektiv. Med sin bakgrunn som controller og fokus på opplæring får Henny svært gode tilbakemeldinger på sine kundeoppdrag.  

Hun har jobbet med T&E-produktene siden 2005.