Hopp til hovedinnhold
Hvor finner man informasjon om ferie og ferieavvikling?

Hvor finner man informasjon om ferie og ferieavvikling?

from  februar 23, 2021 | 3 min read

Har man et timeregisteringssystem er det visse ting man må huske på når man skal registrere og overføre ferie.

Vi i Unit4 T&E får ofte spørsmål fra våre kunder om oppfølging av ferie og feriepenger og hvordan man forholder seg til dette i timeregistreringssystemet. I tillegg til selvfølgelig å oppdatere systemet med årets ferie, er det flere områder man må avklare:

•    Hvordan overfører man ferie fra året før?
•    Hvor mye ferie skal nyansatte ha?
•    Hvordan håndteres ferie for syke og de som er i permisjon? 
•    Hva er regler for feriepenger for permitterte?

I Norge er det ferieloven som setter rammene for ferie.

Ferieloven er skrevet i et ganske lettfattelig språk, men det en lovtekst.  Det er ikke alltid like enkelt å relatere denne til praktiske problemstillinger.  Og hva med femte ferieuke?  Den er ikke en del av ferieloven.  
Så hvordan finne ut av hva som er lov og hva som ikke er lov?  Hvilke rettigheter og plikter har man som arbeidstaker og arbeidsgiver?

En del leverandører tilbyr kurs og rådgivning rundt dette med å tolke regelverk, da som en betalbar tjeneste. Mange av våre kunder benytter seg av denne type tjenester, og det kan være svært nyttig.  

Det finnes også veldig mye nyttig informasjon «gratis» i den store informasjonsjungelen som internett er. Men her er det ikke alltid like lett å orientere seg. For eksempel så gav et enkelt google-søk på «regler ferieavvikling» ca 40.000 treff.  

Det finnes en del offentlig informasjon og råd, og jeg har forsøkt å sammenfatte noen av disse nedenfor.

Arbeidstilsynets temaside om ferie

Hva menes med femte ferieuke?  Arbeidstilsynets egen temaside omtaler blant annet avtalefestet «femte ferieuke», som svært mange har. Det er viktig å merke seg at denne ikke er en del av ferieloven.  
Videre ligger det definisjoner av hva som er en feriedag, ferieuke, ferie under sykdom, ferie i oppsigelsestid, råd til både arbeidsgiver og arbeidstaker i forhold til ferieavvikling samt mye mer.  

Covid-19 og ferie

I forbindelse med Covid-19 har det vært spørsmål om unntak og håndtering av ferie. Regjeringen har laget en god samleside hvor du kan finne opplysninger om dette. Det ligger blant annet informasjon om overføring av ferie og litt om feriepenger. 

NAV om ferie og feriepenger

I løpet av 2020 er det mange som har blitt permittert, mistet jobben eller av andre grunner mottar ytelser fra NAV. På denne siden får du en full oversikt over hvilke ytelser fra NAV som gir rett til feriepenger og hvilke som ikke gjør det. 

 

Henny Lindland

Kursansvarlig

Henny er en erfaren konsulent med en bred bakgrunn fra ulike bransjer, samt flere års erfaring som controller. Hun har jobbet med ulike ERP-løsninger, integrasjoner, rapportering, opplæring og som prosjektleder.  

De siste årene har hovedfokus vært kurs, E-læring og dokumentasjon knyttet til opplæring.  

Henny er opptatt av å ha en funksjonell og praktisk tilnærming, og til å se problemstillinger fra brukerens perspektiv. Med sin bakgrunn som controller og fokus på opplæring får Henny svært gode tilbakemeldinger på sine kundeoppdrag.  

Hun har jobbet med T&E-produktene siden 2005.