Hoppa till huvudinnehåll

Vi tillgodoser våra kunders behov

Ditt val av lösning kommer att ha långsiktiga effekter på dina processer och din organisation. Du kan lita på att vi har rätt kompetens för att dra nytta av alla fördelar.

Konsulterna utför en rad tjänster och projekt åt våra kunder

Vår konsultavdelning säkerställer att kundernas behov identifieras och uppfylls under hela implementeringsprojektet och vidare in i supportfasen med hjälp av följande tjänster:

  • Professionell rådgivning om lön, tid, resor, ERP, planering, rotation, prognos och projekt.

  • Projektledning och konsulthjälp vid implementering av Unit4 T&E-produkter.

  • Installation och uppgradering av integrationer mot löne- och ERP-system

  • Konfiguration av operativa lösningar (programvara som en tjänst)

Du är en av de bästa konsulterna jag har arbetat med. Tack så mycket!

Lissie Walle

Särskild rådgivare, löneenheten på Bærums kommun

Kan vi hjälpa dig med något?

Om du har några frågor om hur våra produkter kan användas i din verksamhet kan du kontakta Unit4 T&E kundtservice på telefon +47 4000 6744 eller e-post [email protected]

FÖR KUNDER:

Logga in på kundportalen

Vilka produkter erbjuder vi?

Vi älskar tidsrapportering, reseräkningar och utgiftsrapportering och hoppas att du eller dina medarbetare är lika entusiastiska.

Läs mer