Hoppa till huvudinnehåll

Lär känna Unit4 T&E kundservice

Ditt val av programvarulösning kommer att ha långsiktiga effekter på dina processer samt på din organisation. Du kan lita på att vi har rätt kompetens för att kunna nyttja alla fördelar.

Unit4 T&E kundtservice omfattar support, utbildning och konsulttjänster för Unit4 Time & Expenses

Implementeringstjänster

Konsulter som tar ansvar för att leverera helhetslösningar från Unit4 T&E.

Nøkkel
Konsulttjänster

Kunskap om att optimera systemet och deras processer. 

Sirkel med pil i
Utbildning

Vägledning som hjälper dig att få ut mer av din IT-investering.

Hånd med grafer
Support

Information och hjälp till att upprätthålla en välfungerande lösning.

Verktøy med tannhjul rundt

Vi strävar efter att våra kunder ska kunna vara så effektiva som möjligt och dra full nytta av fördelarna med att använda våra produkter.

  Implementeringstjänster

  Unit4-programvaran är utformad för snabb och ”smärtfri” implementering för att snabbt komma igång med minimal belastning för medarbetarna och verksamheten. Vi använder beprövade och etablerade metoder baserade på internationellt accepterade standarder för att säkerställa att projekten är välplanerade, förutsägbara och lättförståeliga, så  att slutanvändarna kan tillägna sig all den kunskap och kompetens som krävs för att ha full kontroll på sina lösningar.

  Konsulttjänster

  Vår konsultavdelning säkerställer att kundernas behov identifieras och uppfylls under hela implementeringsprojektet och vidare in i supportfasen.

  Våra konsulter har lång erfarenhet. Alla projekt säkras av kompetenta yrkespersoner med hög kompetens och lång erfarenhet inom relevanta funktionsområden.

  Läs mer

  Kurs och utbildning

  Vårt motto är att en kompetent kund är en nöjd kund. Därför kräver vi att alla våra nya kunder har minst en medarbetare som genomgår en superanvändarkurs som en del av införandet av våra produkter. Men vi har också ett antal olika kurser och utbildningserbjudanden som gör det enkelt för våra kunder att ge nya och befintliga medarbetare uppdaterad kunskap.

  Klicka här för att se vilka typer av kurser och evenemang vi erbjuder.

  Om du har frågor om våra kurser och utbildningar kan du kontakta utbildningsavdelningen på telefon +47 4000 6744 eller via e-post till [email protected]

  Support

  Vår supportavdelning är vår främsta kundservice. Här sitter våra kollegor som tar emot kundernas förfrågningar via vår portal, telefon eller e-post. Huvudsyftet är att säkerställa att SLA följs och att ge våra kunder en bra användarupplevelse.

  Läs mer