En rekke kommuner samt norske og internasjonale selskaper i ulike bransjer får en enklere hverdag ved å bruke vår produktportefølje Unit4 Time & Expenses. Her er et utvalg av dem. 

 

 

 

Cegal valgte Unit4 Time & Expenses som et av kjernesystemene i sitt interne "NextGen" digitaliseringsprosjekt

  • "Unit4 Time & Expenses har erstattet utrangerte splittede løsninger og deres medfølgende manuelle rutiner. Løsningen har sørget for at vi nå har ett globalt system for timeføring samt reise og utlegg, på tvers av alle våre regioner, og gjør oss rigget for videre vekst. Unit4 Time & Expenses har vist seg å være stabilt og integrasjonsvennlig. Vi har et godt samarbeid med leverandøren og har fått etablert ytterlige forbedringer og automatiseringer i etterkant av implementeringen."

    Jan Gunnar Helgaland, IT Director Cegal AS, https://www.cegal.com/

Kan bruke tiden på det de er gode på

Ved å integrere og automatisere prosessen for behandling av utlegg og reiseregninger har Bouvet oppnådd en besparelse på mer enn to år av de ansattes tidsbruk.

 

“Unit4 Time & Expenses er en av de mest kritiske forretningsapplikasjonene hos Bouvet. Det gir oss oversikt og kontroll gjennom hele organisasjonen, helt fra registrering av timer og utlegg til klargjøring og overføring av grunnlag til fakturering.”

Remi Øvstebø, Økonomisjef

 

Les suksesshistorien her