Hopp til hovedinnhold

Kan bruke tiden på det de er gode på

Nye Veier har fått en effektiv og enkel arbeidsflyt for timeregistrering og levering av utleggs- og reiseregninger.

Utfordringen

Nye Veier hadde en svært tungvint og arbeidskrevende arbeidsflyt på timeregistrering og levering av utlegg- og reiseregninger. Det var mye manuelt arbeid for de ansatte, og vanskelig å se hvor i flyten man var.

Logo Nye veier
 • Hovedkontor i Kristiansand, samt syv utbyggingskontorer fra Trondheim til Kristiansand langs prosjektområder og akser hvor de har fått utbygging.             
 • 160 fast ansatte pluss 60-80 innleide til enhver tid.
 • 220 lisenser på Travel & Expenses og Time Management
 • Ble implementert i mai 2019
 • Bruker UBW (Unit4 Business World) som ERP-system
   

Resultater

Tidsbesparelser

Hver ansatt sparer nærmere 15 minutter på registrering av utleggs- og reiseregninger, som tilsvarer nærmere 800 arbeidstimer per år.   

Klokke

Enklere etterkontroll

Nå kan de administrere timene uansett hvilket nivå de ligger på. Ved feil kan de sende dem tilbake, godkjenne på vegne av andre og ta ut rapporter.

Sjekkliste

Følger egen strategi

De har en strategi om å være datadrevet og ha kontroll på data med færre manuelle operasjoner. Det klarer de bedre ved å bruke Unit4 Travel & Expense.

Hode med lyspære

Da vi laget en kravspesifikasjon for nytt system, estimerte vi med at hver enkelt ansatt ville spare i snitt 15 minutter på registrering av reise- og utleggsregninger dersom vi tok i bruk Travel & Expenses. Det er ikke langt fra sannheten.

Thomas Jebsen Lundal

Leder for regnskap og finansstyring - Nye Veier

Hvordan hjalp Unit4 T&E?

 • Sørget for store besparelser på tidsbruk ved registrering av utleggs- og reiseregninger. 

 • Installerte et sømløst system som gjør registreringen enkel og intuitiv. 

 • Oppkobling av systemet mot deres reiseoperatør slik at kvitteringer går rett inn i den respektive reiseregningen. 

 • Bidrar til at Nye Veier kan være datadrevet og ha kontroll på data med færre manuelle operasjoner. 

Skal vi ta en prat om hvordan dere kan få en enklere arbeidsdag?

Be om en personlig demo på en eller flere av våre løsninger