Hoppa till huvudinnehåll

Har tagit kontroll genom digitalisering

Genom att använda Unit4 Travel & Expenses har On & Offshore Services professionaliserat och effektiviserat arbetsprocesser både internt och externt.

Utmaningen

För On & Offshore Services var utgiftsrapporter och reseräkningar ett återkommande problem, där det gick åt onödigt mycket tid för att hantera reseräkningar på papper och skrynkliga kvitton. Dessutom hade de en önskan om att framstå som mer professionella.

Logo On & Offshore Services
  • Kärnmarknad: all verksamhet som hör hemma på den norska kontinentalsockeln
  • Tillhandahåller tjänster och personal för projektledning och arbetsledare
  • Startades 2003
  • 116 medarbetare

Resultat

Effektivisering

Har konfigurerat ett anpassat system som är enkelt och intuitivt och effektiviserar arbetsprocessen.

tre hender som holder over hverandre med prikker rundt

Uppdaterat system

Har ett system som är anpassat för deras behov och uppdaterat vad gäller skatter och avgifter.

Sjekkliste

Professionellt

Dokumentationen är mer välordnad och tydligare, så att On & Offshore Services upplevs som mer professionella inför kunderna.

Hode med lyspære i

Anledningen till att vi valde Unit4 T&E var att de hade det bästa systemet. Vi kunde anpassa systemet efter vår verksamhet och våra behov. Dessutom har vi haft en mycket bra dialog med konsulterna som kommit med synpunkter på funktionella lösningar.

Rune Thorsen

Löneansvarig – On & Offshore Services

Hur hjälpte Unit4 T&E till?

  • Hjälpte till med effektivisering så att de använder färre administrativa resurser.

  • Hjälpte till att bli mer konkurrenskraftiga genom att On & Offshore Services upplevs som mer professionella.

  • Unit4 T&E gav dem möjlighet att anpassa systemet efter sina behov.

  • Tidsbesparingar under implementeringsfasen tack vare en god dialog med konsulterna.

Vill du prata om vad en bättre användarupplevelse kan innebära för dig?

Begär en demo på en eller flera av våra digitala lösningar.