For prosjektbaserte virksomheter er Unit4 Time Management løsningen for registrering og behandling av all arbeids- og fraværstid. Enkel oppgavebasert registrering og godkjenning av timer gir både oversikt og innsikt i tidsbruken på ulike prosjekter og oppgaver, som igjen gir bedre kontroll på kostnadene og raskere og mer korrekt fakturering av timer. 

Hvorfor velge Unit4 Time Management?

 • En kilde for all fangst av timer

  Unit4 Time Management dekker alle bedriftens behov for registrering av arbeids- og fraværstid. Med en enkel oppgavebasert timeliste tilgjengelig på alle enheter, er det enkelt å registrere tidsforbruk på interne og eksterne oppgaver, og registrere mertid og fravær. 
  Løsningen kan konfigureres med oppsett av enkle eller kompliserte prosjektstrukturer, og med timekoder for håndtering av alle typer overtid, tillegg og fravær.
  Valideringer ved registrering passer på at ansatte registerer i henhod til bedriftens arbeidstidsbestemmelser, og ansatte følger selv enkelt med på saldoer for ferie og fleksitid.
  Timer fra andre kilder, som for eksempel fraværs- eller stemplingssyste kan enkelt hentes inn i Unit4 Time Management gjennom vårt REST API slik at ansatte kun registrerer data en gang, og du likevel får et komplett timeregnskap. 

   

 • Full oversikt og kontroll i prosjektene dine

  Unit4 Time Management gir full oversikt og kontroll både for prosjekt- og linjeledere ved hjelp av en visuell og enkel funksjon for gjennomgang av timer. Lederne får oversikt over hvem som har (eller ikke har) levert timer, og kan også se hvor mange timer som er fakturerbare, med eventuelt forklarende kommentar på hver enkelt registrering.
  Man får et rollebasert dashboard for viktige nøkkeltall og et kraftig innebygget rapportverktøy hvor brukerne enkelt kan lage egne rapporter og spørringer. Det bidrar til at det er enkelt å få både et oversiktsbilde og drille seg ned i detaljene. 
 • Effektiv og automatisert prosess fra registrering til fakturering, kostnadsføring og utlønning

  Den beste datakvaliteten får du når timene registreres underveis mens oppdrag og aktiviteter gjennomføres. Med Unit4 Time Management registrerer ansatte enkelt sine timer uansett hvor de befinner seg og uten behov for opplæring. Ledere kan også benytte mobilen til å godkjenne timer mens de er på farten, slik at både ansatte og ledere bidrar til en rask og effektiv registrering og behandling av timer. 
  En visuell og oversiktlig arbeidsflyt automatiserer og forenkler behandlingen av timer. Både ansatte ledere og økonomiansatte har full oversikt over timene i sine enheter eller prosjekter, uansett hvor de befinner seg i flyten. Fleksible varslinger til brukerne, sørger for en raskere og mer effektiv flyt fra registrering til ferdigbehandling. Fakturerbare timer klargjøres for fakturering i økonomisystemet, og arbeids- og fraværstimer kontrolleres enket mot virksomhetens arbeidstidsordninger. 
  For virksomheter som lever av timer er timesystemet navet i virksomheter, og med Unit4 Time Management får du en løsning som enkelt snakker med alle de andre systemene dine slik at faste data og timer flyter raskt, effektivt og sikkert helt fra registrering til bokføring og fakturering i økonomisystem, lønnssystem og andre fagsystemer. 

Kongsberg Defence & Aerospace bruker Unit4 Time Management

 • "Løsningen fra Unit4 krever minimalt med opplæring av sluttbrukere for å registrere timer og reiseregninger. Den gjør oss i stand til å sikre den kvaliteten og sporbarheten som kreves for å levere komplekse prosjekter til amerikanske myndigheter, inkludert støtte for US Federal Aquisition Regulation (FAR)."

  - Kongsberg Defence & Aerospace (KDA)

  Se nettsidene til KDA

En komplett løsning for timer og utlegg

Når Unit4 Time Management benyttes sammen med Unit4 People Planning og Unit4 Travel & Expenses gir det virksomheten en integrert løsning for håndtering av timer og utlegg i prosjekter, fra effektiv planlegging av ansatte på prosjekter og oppdrag til registrering, godkjenning og overføring for utlønning og fakturering i ditt lønns- og økonomisystem. Et intuitivt brukergrensesnitt og rapportering av både planlagt og faktisk forbrukt tid gir raskere behandling og fakturering av timer og utlegg, og bedre kontroll over ressursutnyttelse og fremdrift i prosjektene dine. 

Unit4 Time Management er en av flere løsninger for prosjektbaserte virksomheter fra Unit4, som alene eller sammen støtter behov for bedre oversikt og kontroll i prosjektene dine:

 • Unit4 People Planning – verktøyet for enkel og effektiv planlegging av ressurser som sikrer at de rette personene jobber på det rette prosjektet til rett tid.
 • Unit4 Travel & Expenses – en av Norges ledende og mest komplette løsninger for håndtering av reiseregninger og utlegg, som sikrer raskt og effektivt reiseoppgjør og viderefakturering av reiser og utlegg på prosjekter. 

Les mer om tjenester for Unit4 Travel & Expenses, Unit4 Time Management og Unit4 People Planning