Hopp til hovedinnhold

Superbruker C1 - Unit4 Travel & Expenses Versjon 8

Kurset består av undervisning, E-læring og frivillige øvingsoppgaver med løsningsforslag. 

Kursets formål er å gi deltakerne kunnskap om oppbygging og struktur i oppsett av Unit4 Travel & Expenses. 

Etter gjennomført kurs skal deltakerne kjenne de funksjonelle prosessene rundt behandling av reiseregninger og utlegg, sammenhengen med de tilhørende roller, og ha kunnskap om ulike alternativer for behandling av disse. 

Kursinnhold:

 • Prosessflyt og roller (tilganger)
 • Rammeverk og menyer
 • Grunnlagsdata
   - Ansatt, avdeling, prosjekt, firma, frie dimensjoner
   - Kostnadstyper, satser, mva, ulike regningstyper
   - Stedfortreder og overordnet
 • Behandling av reiser og utlegg
   - Registrere regning og kostnader
   - Kontrollere, attestere og godkjenne regninger, fleksibelt søkebilde
   - Eksport av regninger
    - Purringer og oppfølging av regninger
 • Digitalisert prosess – helelektronisk behandling av reiser og utlegg
 • Administrasjon og vedlikehold

Kurset passer for:

 • Funksjonelle superbrukere
 • Økonomiansvarlig / Lønningsansvarlig
 • Brukere som ønsker utvidet forståelse for systemet, og/eller som vil oppfriske/utvide sine kunnskaper i Unit4 Travel & Expenses

Kompetanse er ikke en utgift - det er en investering

Ukjent

Kurset gjennomføres som fjernundervisning over to halve påfølgende dager, fra kl 08.30-12.00 hver dag. Påmeldte deltakere får tilsendt en lenke, og kan delta på kurset ved å klikke på denne. 

Tilgang til E-læring gis i sammenheng med undervisningen, og tilsvarende gjelder frivillige øvingsoppgaver. 

For øvingsoppgavene settes det også opp en egen sesjon med presentasjon av løsningsforslag.    

Forkunnskaper

Deltakeren bør ha en viss kunnskap om håndtering av reiseregninger og utlegg generelt, og helst ha registrert noen regninger og/eller utlegg i forkant av kurset. 

Prisen er 6.900 for hele kurset, (undervisning, E-læring og øvingsoppgaver).

Høres det interessant ut?