Hopp til hovedinnhold

Superbrukerkurs C1 Unit4 Travel & Expenses versjon 8

Kurset består av undervisning, E-læring og frivillige øvingsoppgaver med løsningsforslag. 

Kursets formål er å gi deltakerne kunnskap om oppbygging og struktur i oppsett av Unit4 Travel & Expenses. 

Etter gjennomført kurs skal deltakerne kjenne de funksjonelle prosessene rundt behandling av reiseregninger og utlegg, sammenhengen med de tilhørende roller, og ha kunnskap om ulike alternativer for behandling av disse. 

Kursinnhold:

 • Prosessflyt og roller (tilganger)
 • Rammeverk og menyer
 • Grunnlagsdata
   - Ansatt, avdeling, prosjekt, firma, frie dimensjoner
   - Kostnadstyper, satser, mva, ulike regningstyper
   - Stedfortreder og overordnet
 • Behandling av reiser og utlegg
   - Registrere regning og kostnader
   - Kontrollere, attestere og godkjenne regninger, fleksibelt søkebilde
   - Eksport av regninger
    - Purringer og oppfølging av regninger
 • Digitalisert prosess – helelektronisk behandling av reiser og utlegg
 • Administrasjon og vedlikehold

Kurset passer for:

 • Funksjonelle superbrukere
 • Økonomiansvarlig / Lønningsansvarlig
 • Brukere som ønsker utvidet forståelse for systemet, og/eller som vil oppfriske/utvide sine kunnskaper i Unit4 Travel & Expenses

Kompetanse er ikke en utgift - det er en investering

Ukjent

Ser dette interessant ut?