Hopp til hovedinnhold

Superbruker C1 - Unit4 Time Management versjon 8

Kurset består av undervisning, E-læring og frivillige øvingsoppgaver med løsningsforslag. 

Kursets formål er å gi deltakerne kunnskap om oppbygging og struktur i oppsett av Unit4 Time Management. 

Etter gjennomført kurs skal deltakerne kjenne de funksjonelle prosessene rundt behandling av timelister, sammenhengen med de tilhørende roller, og ha kunnskap om hvordan timebehandling kan utføres. 

Kursinnhold:

 • Prosessflyt og roller (tilganger)
 • Rammeverk og menyer
 • Grunnlagsdata
   - Ansatt, avdeling, prosjekt, firma, frie dimensjoner
   - Prosjekter og lønnsarter, koblinger
   - Stedfortreder og overordnet
 • Behandling av timer
   - Registrere timer og timelister
   - Attestere og godkjenne timer, fleksibelt søkebilde
   - Ferdigbehandling av timer
   - Eksport av timer
    - Purringer og oppfølging av regninger
 • Fleksisaldo/ feriesaldo
 • Administrasjon og vedlikehold

Kurset passer for:

 • Funksjonelle superbrukere
 • Økonomiansvarlig / Lønningsansvarlig
 • Brukere som ønsker utvidet forståelse for systemet, og/eller som vil oppfriske/utvide sine kunnskaper i Unit4 Time Management

Kompetanse er ikke en utgift - det er en investering

Ukjent