Hopp til hovedinnhold

Tietoevry og Unit4 skal levere skyløsning til NAV

april 26, 2022

Arbeids- og velferdsdirektoratet har signert en kontrakt med Tietoevry for anskaffelse av ny skyløsning (SaaS). Anskaffelsen er et ledd i NAVs strategi om å bli en fremtidsrettet virksomhet.

Anskaffelsen er inngått mellom Arbeids- og velferdsetaten og Tietoevry, og er et ledd i NAVs strategi om å bli en fremtidsrettet virksomhet, og har en verdi på 12,2 millioner NOK over fem år.

Ved å redusere tiden ansatte benytter til registrering og behandling av reiseregninger og utlegg, skal anskaffelsen forenkle arbeidshverdagen til 19.000 ansatte slik at de kan fokusere på NAV’s kjernevirksomhet; å sørge for at folk får rett ytelse til rett tid, og bistå folk til å komme i arbeid og aktivitet. 

Løsningen skal sikre godt samspill mellom skytjeneste for reise og utlegg, og eksisterende lønns- og personalsystem, der brukervennlighet og utveksling av data er avgjørende. 

Vi ønsket et utleggs- og reiseregningssystem med stor grad av automatikk og innebygde kontrollmuligheter for å gi våre ansatte en positiv opplevelse og øke regnskapskvaliteten.

Herdis Ulveseth

direktør NAV økonomitjeneste.

Tietoevry skal implementere Unit4s anerkjente utleggs- og reiseregningsløsning. Systemet bruker maskinlæringsteknologi til å redusere manuell registrering til et minimum, og guider og veileder de ansatte gjennom kompliserte lover og regelverk.   

- En stor organisasjon som NAV er tjent med brukervennlige og effektive løsninger. Med denne løsningen vil NAVs medarbeidere kunne redusere tidsbruken med å registrere reise og utlegg med opptil 80% noe som vil frigjøre tusenvis av arbeidstimer årlig. Løsningen oppdateres sentralt av Unit4 når det gjelder ulike satser og øvrige regler, på den måten kan virksomheten spare flere hundre arbeidstimer i året, sier Bjørnar Kårbi i Tieto Evry. 

I et normalår har NAV rundt 100.000 refusjonskrav, men på grunn av koronapandemien er aktiviteten forventet å reduseres, så i avtalen er det lagt til grunn 75.000 refusjonskrav per år. Løsningen vil være tilgjengelig for alle NAVs ansatte.