Hopp til hovedinnhold
Leder økonomi Sbanken, Harald Urdal

Fornøyde ansatte gir fornøyde kunder

januar 12, 2021

Ved å levere utleggs- og reiseregninger gjennom Unit4 Travel & Expenses har Sbanken fornøyde ansatte, som kan bruke tiden sin på å fortsette med den gode kundeservicen.

- Innlevering av utleggs- og reiseregninger var tidligere et «hår i suppa» for de ansatte. Nå bruker de tiden sin på å lage gode løsninger, i stedet for å bruke timevis på å fylle ut skjemaer for reiseregninger for å få tilbake det de har krav på, sier Harald Urdal, leder for økonomi i Sbanken.

Mer effektiv prosess

Prosessen for levering av utleggs- og reiseregninger var tidligere omstendelig med mange manuelle steg. Det førte, ifølge Urdal, til mye frustrasjon og til at de ansatte heller lot være å sende inn.

- Mange opplevde at prosessen var altfor manuell og tungvint slik at det endte med at man sparte opp regninger. Man mistet kvitteringer og fikk topper med innlevering rundt jul og sommerferier. I verste fall lot de ansatte være å sende inn fordi det var for mye stress, forteller Urdal.

Han forteller videre at nå kan de ansatte levere regninger etter hvert, og administrasjonen har en gitt forventning om at reiser og utlegg havner i riktig periode når det er friskt i minne. På den måten blir de ansatte mer fornøyd, og de får igjen det de har krav på til riktig tidspunkt. 

- Det gjør sitt til at de faktisk gjennomfører prosessen og får tilbake de pengene de har krav på. Det er enkelt og smidig, og banken sparer gjennom lavere tidsbruk, understreker Urdal. 

Et system som gir god flyt

- Vi hadde behov for et system som både ble bedre digitalt for sluttbruker, og som også gav støtte for økonomiavdelingen i deres håndtering av refusjonsprosessen, forteller Urdal. 

Nå har de et system med automatisering og full løsning for å ta bilder underveis og regninger som er ferdig tolket. Samtidig er flyten i et økonomiperspektiv blitt mye bedre ivaretatt. Det var en vesentlig faktor at Unit4 Travel & Expenses kunne løse den administrative delen og gi gode muligheter for rapportering og hente ut statistikker.

- Når sluttbruker sender inn, får de en kjapp tilbakemelding hvis det er feil og de slipper den ubehagelige situasjonen med at det mangler noe. Økonomiavdelingen slipper å få regninger med mye feil og mangler og sluttbruker får automatisert veiledning underveis i et regelverk de egentlig ikke forholder seg til, påpeker Urdal.

God dialog med Unit4 T&E

Urdal er godt fornøyd med både implementering av systemet og dialogen i etterkant. 

- Jeg opplever at det var god prosjektstyring, god kompetanse på egen løsning, og at vi har fått på plass alle de tingene vi var på jakt etter, sier han.

Han nevner særlig integrasjonen av systemet med de løsningene de allerede hadde på plass. 

- Gode systemer gjør at ting ruller og går internt. Og når de ansatte er fornøyde, smitter det over på både servicen utad og intern produktutvikling, avslutter Urdal. 

Fakta om Sbanken
Sbanken ble startet i april 2000 som filial av svenske Skandiabanken, og var Norges første digitale nettbank. I 2015 ble Skandiabanken omgjort til et norsk selskap og ble børsnortert. I november 2017 endret banken navn til Sbanken. De har i dag ca 465 000 privatkunder fordelt over hele landet. De holder til i Bergen og har ca 375 ansatte.  Ifølge Norsk kundebaromenter har de hatt de mest fornøyde kundene i nitten år. Fra 2019 tilbyr banken også banktjenester til bedriftskunder, med et rent digitalt tilbud. 
Sbanken inspirerer til smarte økonomiske valg for fremtiden og bankens verdier er: Åpen, Enkel, Skvær og Vennlig Rebell. Per 31. desember 2019 hadde Sbanken en forvaltningskapital på 93,0 milliarder kroner.