Riktig kompetanse gir fornøyde ansatte

Kompetansesenteret tilbyr en rekke kurs som dekker de tekniske og praktiske opplæringsbehovene
for brukere av våre programvarer.

Standardkurs

Vi har flere faste kurs som ivaretar våre kunders sentrale behov for kompetanseheving og grunnleggende opplæring.   I hovedsak er kursene tilpasset superbrukere, funksjonelle brukere og i noen grad tekniske brukere. 

På åpne kurs får deltakerne treffe brukere fra andre virksomheter og lære av andres erfaringer.  Har du nyansatte, ansatte som skal inn i nye roller eller ta i bruk nye moduler, er disse kursene ideelle.  

Mer informasjon og påmelding til superbrukerkurs:
Kurskalender Unit4 Travel & Expenses
Kurskalender Unit4 Time Management

Noen standardkurs er tilgjengelig som E-læring:
Unit4 Travel & Expenses, analyserapporter for superbruker
Unit4 Time Management, analyserapporter for superbruker

Bedriftsinterne kurs

Bedriftsinterne kurs tar som regel utgangspunkt i standardkurs.  Fordelen er at kursdeltakerne kan arbeide med kjente data og eksempler hentet fra deres egen virkelighet. Man kan dessuten tillate seg å bruke mye tid på spesifikke emner, mens andre emner får mindre eller ingen fokus.

Bedriftsinterne superbrukerkurs passer godt for nye kunder, kunder som tar i bruk nye moduler, ny funksjonalitet eller har flere ansatte som skal gjennomføre opplæringen.  Her bruker vi gjerne eksempler og oppgaver basert på kundenes egne rutiner og arbeidsprosesser.

Kurs som er rettet mot ledere og ansatte er gjerne kortere kurs som kan kjøres både hos kunden og som webinarer via internett.  Eksempel på dette er kortere opplæringsøkter som kan gjennomføres som «Lunch and learn»

Vi arrangerer også en-til-en opplæring hvis det er hensiktsmessig.

Alle våre kurs kan arrangeres på bestilling.

E-læring

E-læring er et kostnadseffektivt opplæringsalternativ og er enklere å organisere enn tradisjonell undervisning.  Kursinnholdet kan oppdateres og vedlikeholdes ved endringer.  

E-læring passer veldig godt også når det skal nå ut til mange, særlig hvis brukerne sitter geografisk spredt.   Det kan også ha en annen stor fordel ved at det kan tilgjengeliggjøres over lengre tidsrom, og dermed kan bruker starte den og gå gjennom den når man trenger den.  

Jo flere brukere dere har, jo mer lønnsom blir investeringen i e-læring – særlig hvis brukerne sitter geografisk spredt.

Innholdet kan baseres på brukernes egne skjermbilder og arbeidsmetodikk, eller dere kan velge standard e-læringskurs, der e-læringen er basert på standard brukergrensesnitt og mer generell arbeidsmetodikk.

 

Opplæringsplan og kompetansesikring

Vi vet at det er vanskelig å få tid til nok repetisjon. For at kurs eller andre opplæringstiltak skal ha effekt over tid, er det avgjørende at kunnskapen spres og tilgjengeliggjøres utover kurs- eller opplæringsperioden.

Vi kan hjelpe dere å planlegge tiltak for å sikre at brukerne får størst mulig utbytte av kurset. Dette kan være enkle råd for hvordan du som arbeidsgiver kan legge til rette for god kompetanseoverføring og tilgang til riktige ressurser i etterkant av en opplæringsaktivitet. Vi kan også bistå med tilpassede opplæringsplaner. En slik plan kan inneholde detaljer som når opplæringen skal tilbys, hvem som skal få opplæring og hvordan opplæringen skal organiseres over tid. 

Vi hjelper dere gjerne med kompetanseplanleggingen. Kontakt oss for en uforpliktende prat! 

 

Kompetanse er ikke en utgift - det er en investering!

Her er 10 gode, langsiktige grunner til å investere i kompetanse, enten det er snakk om kurs eller gode rutinebeskrivelser som en støtte i hverdagen.

  • Effektivitet og mestringsfølelse går hånd i hånd: det er ikke gøy å være den som alltid må be om hjelp!
  • Når du ser helheten i systemene, blir det enklere å prioritere de viktigste oppgavene.
  • Faglig utvikling er et gode i seg selv og skaper grunnlag for lojalitet og ekstra innsats i pressede perioder.
  • Ikke kast bort tiden til kollegaene dine hver gang du leter etter funksjoner du ikke bruker så ofte. 
  • Gode beskrivelser av arbeidsrutiner gir raskere kompetanseoverføring til nyansatte og vikarer. 
  • Unngå "hviskeleken", der gode rutiner gradvis brytes ned til dårlige vaner. 
  • Utnytt potensialet i programvaren - lær deg å bruke flere funksjoner og snarveier.    
  • Én feil inn er mange feil ut. 
  • Unngå brannslukking ved å følge beste praksis - alltid!
  • Men viktigst av alt er kundetilfredsheten! Med færre feil i systemet blir leveransene riktige og dere får bedre resultater. Vinn - vinn!

Har du spørsmål?

Send oss en henvendelse
via skjemaet på toppen av siden,
eller kontakt oss på
Telefon: 22 58 85 00
Epost: kurs@unit4.com