Nyheter

Nordmenn mest skeptiske til toppsjefens rolle og lønn

I en ny undersøkelse er Norge det landet der de ansatte tviler mest på om toppsjefen er rett person for jobben, og om vedkommende er verdt sin lønn. Samtidig er vi blant landene der ansatte har mest kontakt med toppsjefen.

I en fersk undersøkelse ble ansatte i mellomstore bedrifter i en rekke land blant annet spurt om hva de mener om ledelsen, og deres evne til å lytte til de ansatte. Undersøkelsen ble utført av Opinium Research for Unit4, som leverer programvare til en rekke norske bedrifter og offentlige etater.

I undersøkelsen skiller Norge seg ut på flere områder. For eksempel har de fleste ansatte her møtt sin øverste sjef. Det er bare 8 prosent som sier de aldri har møtt toppsjefen, mens tallet er 36 prosent i Storbritannia. Det betyr likevel ikke at nordmenn har mer tillit til sjefen. Norge er det landet der færrest mener toppsjefen er rett person for jobben, og det er i Norge at færrest har tro på sjefens visjon for selskapet (44 prosent, mot 60 prosent i USA som tror mest på visjonen).

Skiller oss fra Sverige
På spørsmål om sjefen fortjener lønnen sin er Norge det landet der færrest er enig. Bare 33 prosent svarte positivt på dette, mens 44 prosent av svenskene mener sjefen får rett lønn. I
Nederland er tallet høyest, der 50 prosent mener sjefen får lønnen han eller hun fortjener. 
Svenskene er de som i størst grad mener at den øverste ledelsen respekterer deres syn på bedriftens utvikling, med 54 prosent som sa seg enig. I Norge er det bare 40 prosent som sier det samme, omtrent på nivå med USA.
De svenske medarbeiderne er også de som i størst grad føler at deres stemme blir hørt. 50 prosent opplevde å bli lyttet til, mens tallet bare var 37 prosent for de norske respondentene.

Nordmenn gir mest kritikk
Ifølge undersøkelsen er nordmenn klart mest trygge på å fremføre kritikk overfor ledelsen. 91 prosent sier de er komfortable med dette. Svenskene er hakk i hel med 88 prosent, mens bare 72 prosent av britene, og 77 prosent av amerikanerne føler seg komfortable med dette.
Norge er også det landet der respondentene i størst grad mener de vil bli møtt med respekt om de uttaler uenighet med bedriften.

- At en så stor andel av medarbeiderne i Norge har personlig kontakt med ledelsen stemmer med det bildet vi har fra før, sier Bjørn Røsten, administrerende direktør i Unit4 Norge.
- Det føles også bra at ansatte i Norge tør å fremføre kritikk til ledelsen, og at de føler ledelsen respekterer deres synspunkter. Her skiller Norge seg ut fra de øvrige landene, og jeg tror dette gir veldig gode forutsetninger for å ta i bruk moderne forretningssystemer som skaper en økt nærhet mellom medarbeidere og ulike deler av organisasjonen, sier Røsten.

Mike Ettling, CEO at Unit4, sier:
I dag har alle verdens bedrifter fått et ekstra styremedlem med på laget, den såkalte «Chief Elusive Officer» - lederen som aldri noensinne har brydd seg om sine ansatte. Dette må det bli en endring på. Produktiviteten synker med ledere som tar avstand fra sine ansatte. Derfor passer ikke gammeldagse hierarkier inn i dagens arbeidsliv lengre. Disse må avskaffes så arbeidslivet bedre kan utnytte det beste bedrifter har å by på, nemlig menneskene. Da må de få verktøyene de trenger også, sier Mike Ettling.

Om undersøkelsen
Undersøkelsen “Decision Making for the Future Business Report; Who Call the Shots in the Business of Tomorrow?” er gjennomført av britiske Opinium Research på oppdrag fra Unit4. Undersøkelsen har 1837 respondenter fra Storbritannia, USA, Tyskland, Sverige, Norge, Nederland og Canada.

Her finner du tallmaterialet for undersøkelsen.

Sosiale medier