Nyheter

Det norske offshore-selskapet DOF satser på nytt system med kunstig intelligens

 

Behovet for smartere og raskere prosesser førte til at DOF valgte å implementere Unit4 Prevero.

Oslo, 30.10. 2019 – Selskapsgruppen DOF, med hovedkontor i Austevoll, utenfor Bergen, eier og driver en moderne flåte bestående av 67 skip og 74 ROV (fjernstyrte undervannsfartøy). DOF er en global aktør som leverer tjenester til olje- og gassindustrien. DOF jobber kontinuerlig med forbedringsprosesser og smarte løsninger for å møte opprettholde konkurransefortrinn i en krevende sektor. Innføring av nye systemer og gjennomgang av prosesser, mellom annet på budsjettering, prognoser, rapportering og scenario basert planlegging er et av flere forbedringsprosjekter som gruppen gjennomfører, og for å støtte opp rundt dette arbeidet har gruppen gått til anskaffelse av Unit4 Prevero.

Gjennom Unit4 Prevero får DOF tilgang til en komplett plattform som gjør arbeidet med å planlegge, budsjettere, gjøre prognoser og å rapportere på en smidig og effektiv måte. Systemet bruker kunstig intelligens til å omgjøre kompliserte data til klar og tydelig innsikt, og en av målsettingene med innføring av Unit4 Prevero er å gi bedre, og raskere beslutningsstøtte både på operasjonelt nivå og strategisk nivå i konsernet.

- Unit4 Prevero er et verktøy for å effektivisere vår drift ved at prosesser som i dag er manuelle blir automatisert. Slik kan vi bruke mer tid på kvalitet og kontroll. Med Prevero får vi en mer transparent prosess, der endringer umiddelbart blir synlige på tvers av selskaper, avdelinger og regioner. Dermed får beslutningstakere i organisasjonen et bedre grunnlag for å ta viktige avgjørelser, og beslutninger kan tas så langt ut i organisasjonen som mulig, forteller Sven-Inge Lillebø, som er Group Business Process Manager i DOF.

DOF har allerede brukt forretningssystemet Unit4 Business World med god erfaring i andre deler av virksomheten, noe som bidro til at nettopp Unit4s løsning for CPM (Corporate Performance Management) ble valgt til å forbedre de finansielle prosessene. Systemene skal nå integreres, noe som muliggjør enda flere automatiserte prosesser og smartere planlegging gjennom kunstig intelligens.

- Vi er veldig glade og stolte over at DOF velger prevero for å få bedre systemstøtte for planlegging, budsjett, prognose og rapportering. Dette er områder vi opplever at mange virksomheter ønsker forbedrede prosesser og systemstøtte for. Vi opplever DOF som en meget ambisiøs og fremoverlent kunde i forhold til å utnytte ny teknologi for å forbedre seg og oppnå fordeler. Automatisering av planleggingsprosessene og bruk av historiske data for automatiserte prognoser ved hjelp av kunstig intelligens er konkrete eksempler prevero skal hjelpe DOF med, sier Lars Inge Sørlie, Salgsdirektør i Unit4. 

Unit4 vil implementere det nye systemet hos DOF både med egne lokale konsulenter, og i samarbeid med implementeringspartneren SmartPM.solutions som er ledende innen bruk av kunstig intelligens og CPM.

Sosiale medier