Events

Superbruker C1 - Unit4 Time Management

Kurset består av undervisning, E-læring og frivillige øvingsoppgaver med løsningsforslag.  

Kursets formål er å gi deltakerne kunnskap om oppbygging og struktur i Unit4 Time Management.  Etter gjennomført kurs skal deltakerne kjenne de funksjonelle prosessene rundt behandling av timelister, sammenhengen med de tilhørende roller, og ha kunnskap om hvordan timebehandling kan utføres. 

Kursinnhold

 • Prosessflyt og roller (tilganger) 
 • Rammeverk og menyer
 • Grunnlagsdata
  • Ansatt, avdeling, firma, frie dimensjoner
  • Prosjekter og lønnsarter, koblinger. 
  • Stedfortreder og overordnet
 • Behandling av timer
  • Registrere timer, timelisten
  • Attestere og godkjenne timer, fleksibelt søkebilde
  • Ferdigbehandling av timer
  • Eksport av timer
  • Purringer og oppfølging av registrerte timer
 • Fleksisaldo/Feriesaldo
 • Administrasjon og vedlikehold

Kurset passer for

 • Funksjonelle superbrukere
 • Økonomiansvarlig / Lønningsansvarlig
 • Brukere som ønsker utvidet forståelse for systemet, og som vil oppfriske/utvide sine kunnskaper i Time Management

Kurset gjennomføres som fjernundervisning over to halve påfølgende dager, fra 08.30 til 12.00 hver dag. Påmeldte deltakere får tilsendt lenke og kan delta på kurset ved å klikke på denne. 

Tilgang til E-læring gis i sammenheng med undervisningen, tilsvarende gjelder frivillige øvingsoppgaver. 

For øvingsoppgavene så settes det også opp en egen sesjon med presentasjon av løsningsforslag.

Kurset er basert på standard funksjonalitet i Time Management, sist tilgjengelige versjon. 

Forkunnskaper

Deltakeren bør ha kjennskap til hvordan man registrerer timer i systemet.  Det er også fordelaktig om deltakeren har en viss kunnskap om begrepet prosjekt og formålet med å registrere timer. 

Prisen er 5.500 for hele kurset, (undervisning, E-læring og øvingsoppgaver).

Meld deg på kursSuperbruker C1 - Unit4 Time Management

13 oktober 2020 08:30 - 14 oktober 2020 12:00
To halve dager fra 08.30-12.00. Pris: NOK 5.500,-
Superbruker C1 - Unit4 Time Management 09 desember 2020 08:30 - 10 desember 2020 12:00
To halve dager fra 08.30-12.00. Pris: NOK 5.500,-