Fra Agresso og Current til Unit4

Unit4 er et globalt konsern med en omfattende portefølje av sterke forretningsløsninger. Agresso-produktene har vært spydspissen innen selskapets ERP-tilbud og får om mulig en enda mer sentral rolle fremover. Med nytt navn, Unit4 Business World, blir Agresso nå plattformen for den videre produktutviklingen i ERP-segmentet.
Samtidig ser vi at tiden er moden for å satse på én felles merkevare for hele konsernet. Alle avdelinger på tvers av 26 land begynte overgangen til ett felles navn - Unit4 - i løpet av våren 2015. Med dette ønsker Unit4-konsernet å styrke sin internasjonale posisjon som den fremste leverandøren av ERP til tjenesteytende virksomheter og offentlig sektor. 
Målsettingen er klar: Å levere verdens beste programvare til organisasjoner hvor mennesker som deg og meg er den viktigste ressursen.

UNIT4 Agresso heter nå Unit4 AS

Agresso ERP heter nå Unit4 Business World

www.unit4agresso.no ruten til www.unit4.no


Nye produktnavn

I tillegg til ny logo vil også produktnavnene bli endret. Produktene vil ha fellesnavnet Unit4 og deretter et beskrivende navn som forteller hvilket fagområde programmet dekker. Dette gjelder ikke bare for de klassiske produktene i Agresso/Unit4 Business World-porteføljen - det gjelder også for alle andre produkter i konsernet, inkludert produktene til vårt søsterselskap i Kristiansand, Unit4 Current Software AS.


Current Reise og Utlegg heter nå Unit4 Travel & Expenses

Current Time heter nå Unit4 Time Management

Current Ressursplanlegging heter nå Unit4 People Planning 


Prosessen med å bytte logo og styrke vår merkevare, startet i mars 2015. Fra den dagen kunne du se at utseende på web-sidene våre og annen eksponering av selskap og produkter ble endret til vår nye markedsføringsprofil. Denne prosessen vil fortsette utover året med hensyn til både programvarer, dokumentasjon, informasjonskanaler, markedsføring og øvrig eksponering.

Om du har praktiske spørsmål rundt denne prosessen kan du kontakte oss på marked.no@unit4.com.

Unit4 Business World blir flaggskipet i den nye produktsatsningen 

Å styrke merkevaren er ikke bare en kommunikasjonsøvelse. Logoen og vår nye tagline skal stå som et symbol for vår dedikerte satsning på forretningssystemer som er bygget for menneskene som skal bruke programvaren; teknologien skal tilpasses menneskene og ikke omvendt.

Unit4 har i lang tid investert i å forstå behovene hos en rekke forskjellige brukergrupper innen ulike bransjer. Med Unit4 Business World (Agresso) som det arkitektoniske fundamentet, vil vi fortsette å bygge ut vår portefølje med intelligente og brukervennlige forretningsløsninger. Unit4 Business World vil bli supplert med andre Unit4-produkter som kompletterer de opprinnelige Agresso-produktene, som for eksempel Unit4 Consolidation & Cash. 

Hensikten er å skape en sterkere internasjonal merkevare og dessuten utnytte stordriftsfordeler innenfor vårt utviklingsmiljø, slik at de beste egenskapene i de enkelte produktene også kan utnyttes i andre internasjonale Unit4 programvarer. 

Med én merkevare, en tydelig definert målgruppe, forsterket utviklingskapasitet og et utvidet partnerapparat med spisskompetanse innen flere tjenesteytende bransjer, vil vi bygge en sterk internasjonal organisasjon. Sammen skal vi innfri kundenes krav og forventninger i et stadig mer globalt marked.

Unit4. In business for people.